De boerderij

In 1969, precies 50 jaar geleden dus, hebben Everts ouders en grootouders samen boerderij de Wachteldonk gekocht. In het begin was het een gemengd bedrijf met zeugen, vleesvarkens, kippen en koeien. Langzamerhand zijn de zeugen en kippen verdwenen. De melkkoeien stonden eerst nog aangebonden op de deel, in 1973 kwam er een ligboxenstal. Deze laatste is er nog steeds, al is deze wel hoger, langer en breder gemaakt. Daarmee zijn we nu een modern melkveebedrijf geworden met ongeveer 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Alle koeien op ons bedrijf, zijn hier ook geboren. Al onze melk (behalve deze in de melktap) leveren wij aan Leerdammer, zij maken er Leerdammer kaas van.

De koeien worden gemolken door twee melkrobots. Dit geeft ons en de koeien veel vrijheid, doordat we nu geen vaste melktijden meer hebben. De koeien worden gemolken wanneer zij dit willen. Als ze te lang wegblijven worden ze uiteraard wel naar de robot gebracht. Zolang het weer en het weiland het toelaten gaan de koeien van voor- tot najaar elke dag een paar uur naar buiten. Op de eerste dag is daar sinds vijf jaar publiek bij aanwezig. Hiernaast krijgen ze in de stal ook nog (bij)gevoerd, dit rantsoen bestaat dan uit gras, mais, en vaak ook bierborstel en perspulp. Deze laatste twee zijn restproducten van de bier- en de suikerindustrie. Daarnaast krijgen ze nog krachtvoer (=brok). Omdat we welzijn belangrijk vinden hebben we diepstrooiselboxen, zodat de koeien lekker zacht kunnen liggen. Daarnaast is het dak geïsoleerd en hebben we twee grote ventilatoren om hitte stress in de zomer te beperken. Naast koeien hebben we twee honden, drie katten, een paar kippen, ganzen en eenden. De schapen hebben dit jaar voor het eerst gelammerd.